Скачать семинары по ОБЖ
словарь
Введите слово для поиска :
5 класс Урок 2. Життя і здоров'я людини
Тема.   Життя  і здоров'я людини (2)                                        
Основні складові здоров'я: фізична, соціальна, психічна, духо­вна. їх зв'язок і взаємовплив. Безпека і небезпека для життя. Основні небезпеки: природні, техногенні, спричинені людиною.
Мета:   дати уявлення про основні складові здоров'я; навчити роз­пізнавати різні ознаки складових здоров'я. розкрити поняття небезпеки; ознайомити учнів з усіма можли­вими видами небезпеки; сформувати в учнів модель правиль­ної поведінки в умовах небезпеки; відпрацювати повідомлення про небезпечну ситуацію.

Тип уроку:   комбінований. 

 Зміст роботи

Перевірка домашнього завдання. Бесіда.
1)             Що таке здоров'я?
2)             Назвіть основні чинники здоров'я.
3)             Наведіть приклади впливу кожного чинника здоров'я на лю­дину (це завдання можна дати окремим групам або рядам).
Лекція з елементами бесіди. Основні складові здоров'я:
—    фізичне (нормальна робота всіх органів і систем організму:
травної, нервової, м'язової, серцево-судинної та інших);
—    духовне (почуття прекрасного, розуміння сенсу життя, по­рядність, уміння співчувати та .співпереживати і т. д.);
—    соціальне (умови життя, праці та відпочинку, охорона здо­ров'я, відносини із суспільством тощо);
—    психічне (душевна рівновага, уміння володіти собою, по­зитивна налаштованість на будь-яку справу та ін.).
(Учитель обговорює з учнями основні складові здоров'я, пропо­нує продовжити перелік ознак кожної з них.)
Колективна робота. Учні об'єднуються у дві групи й із допомо­гою вчителя складають дві пам'ятки: 1 — «Що шкодить поставі», 2— «Що необхідне для формування правильної постави: - Завдання (можна виконувати біля дошки, можливе індивіду­альне виконування як усно, так і на картках).
1)            Чи зможете ви насолоджуватися цікавим фільмом після великої сварки з однокласниками? Які складові здоров'я в цьому разі взаємопов'язані?
2)            Пригадайте, коли ви востаннє хворіли. Порівняйте ваш стан у цей період і після вашого одужання.
Слово вчителя. Небезпека — явище або чиїсь дії, унаслідок яких порушується життєдіяльність організму чи створюється загроза життю та здоров'ю людини, довкіллю. Небезпеки поділяються на два типи: незалежні від людини (природні) і залежні від людини. Небезпека з особистою участю людини називається антропогенною (напад, пограбування, шкідливі звички тощо), а спровокована на­уково-технічною діяльністю людини — техногенною (аварія на підприємстві, авіакатастрофа  т. ін,).
3)            Колективне обговорення.
Разом з учителем учні (можна групами) конкретизують види не­безпек: природні — землетрус, буря, виверження вулкана, повінь, лавина; техногенні — забруднення річок і водойм, аварія на атомній станції, викидання відходів підприємств, забруднення атмосфери, аварія на дорозі; антропогенні — напад, шахрайство, пограбування, хуліганство, приниження людської гідності.
Практична робота. Відпрацювання повідомлення про небез­печну ситуацію.
Під керівництвом учителя учні формують правильну модель поведінки в разі небезпеки: зберігати спокій, не панікувати, на­магатись оцінити ситуацію і свої можливості, вчасно звернутися по допомогу і т. д.
Можливі кілька варіантів роботи.
1)             Учитель пояснює дітям, як треба робити подібні повідом­лення, а потім учні роблять це самостійно на оцінку.
2)             Трьом групам пропонується після спільного обговорення повідомити про напад, витік газу й пожежу. Потім весь клас коментує відповіді груп.
Підсумок уроку. Учні називають основні складові здоров'я, роз­кривають їхній зміст, роблять висновок про зв'язок і взаємовплив усіх складових, про необхідність їх гармонійного розвитку.
Домашнє завдання.
Виконати завдання в робочому зошиті.
. 1)   Назвіть основні складові здоров'я.
2)             Що таке соціальне здоров'я?
3)      Розкрийте поняття психічного і духовного здоров'я.
4)      Підготувати повідомлення про різні види небезпеки. Виконати завдання в робочому зошиті.

Печать Опубликовано : 21.10.16 | Просмотров : 2179

Страниц :
Рекомендуем
 

Пользователь

Имя:
Пароль:
  • Выслать пароль ?
  • Регистрация
  • Статистика

     
    © 2021 tvoezdorovje.org.ua
    Все права на материалы, находящиеся на сайте www.tvoezdorovje.org.ua, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При использовании материалов сайта, активная гиперссылка (hyperlink) www.tvoezdorovje.org.ua - обязательна!